DATAGESTUURDE UITROL VAN LAADNETWERKEN

BEKIJK DE EVATLAS HIER! VRAAG EEN DEMO AAN
KLAAR VOOR ELEKTRISCH VERVOER MET EVATLAS

Elektrisch rijden is schoon, stil en voordelig. Het biedt potentie om mobiliteit te verduurzamen, door het reduceren van de CO2-uitstoot. Steeds meer voertuigen rijden elektrisch. Een belangrijke randvoorwaarde om de voordelen van elektrisch rijden te blijven benutten is een gedegen netwerk van laadpunten. Dit is waarom de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), als bijlage van het Klimaatakkoord uit 2019, ambitieuze doelen stelt. Maar…

 

  • Hoe zorg je ervoor dat alle elektrische auto’s nu en in de toekomst kunnen opladen?
  • Hoe bied je de elektrisch rijder de zekerheid dat hij of zij kan laden?
  • Hoe kan je met gemak, overzicht en kortere doorlooptijden laadpalen realiseren?

 

Feitelijk inzicht in je behoefte, de bezetting en het gebruik van het laadnetwerk in je stad of regio biedt het antwoord op deze vragen. EvAtlas is een tool die hierbij helpt. 

WAAROM KIEZEN VOOR EEN DATAGESTUURDE AANPAK?

LAADZEKERHEID

Voldoende laadpunten om te kunnen laden bij behoefte. Elektrisch rijders zijn zeker van een beschikbare laadpaal.

STERKE BUSINESS CASE

De juiste balans tussen uitrol en gebruik van de laadpunten. Er worden geen onnodige laadpalen geplaatst.

BALANS VRAAG EN AANBOD

Uw netwerk past bij de groei van elektrisch vervoer. Optimalisatie in gebruik van het laadnetwerk is mogelijk: bijsturen als laadbehoefte of laadgedrag verandert.

GEEN AANVRAGEN NODIG

Er zijn geen aanvraagprocedures meer nodig waardoor het laadnetwerk tijdig kan worden uitgebreid. Bijplaatsen gebeurt op basis van betrouwbare en actuele data.

Gelijk aan de slag of heeft u vragen?
NEEM CONTACT MET ONS OP

VAN LAADPUNT NAAR LAADNETWERK

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) stelt dat laadinfrastructuur geen drempel mag vormen voor de groei van elektrisch vervoer. Iedere gemeente dient een eigen laadvisie op te stellen waarin staat hoe de uitrol van laadinfrastructuur vorm krijgt. Deze uitrol moet toekomstbestendig zijn. Daarom wordt proactief realiseren aangemoedigd. Hierbij wordt op basis van data bekeken waar nieuwe laadpunten nodig zijn.

 

Het is hierbij van belang om naar het gehele netwerk te kijken en niet naar individuele laadpunten. Op deze manier wordt gestuurd op laadzekerheid en niet op een laadpunt voor een individu. Zo creëer je een dekkend netwerk dat aansluit bij de laadbehoefte in een regio, stad of buurt. 

Door laadpunten te plaatsen op basis van data en niet meer op aanvraag van inwoners, voorkom je vertraging door tussenkomst en wachttijd voor de elektrisch rijder.

 

Historische en actuele data van het gebruik van laadpunten geven inzicht in hoe vaak en wanneer huidige laadpunten bezet zijn. Door deze data te combineren met de laadbehoefte in een regio, stad of buurt, wordt duidelijk waar knelpunten (gaan) ontstaan. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de laadzekerheid van een elektrische rijder geborgd wordt, oftewel dat er altijd een laadpunt beschikbaar is wanneer nodig.

PRODUCTEN

De evAtlas® geeft u inzicht in het gebruik van uw laadnetwerk. Zo kunt u het laadnetwerk beheren, een uitrolstrategie vastleggen of een plankaart voor nieuwe laadpunten opstellen. Uitvoerige aanvragen van elektrische rijders voor nieuwe laadpunten zijn niet meer nodig.

LEES MEER OVER DE PRODUCTEN
SCAN

Onze quickscan met de evAtlas® biedt u op buurtniveau inzicht in de bezetting van het laadnetwerk in uw regio.

STRATEGIE

Bepaal een datagedreven maatwerkstrategie voor een planmatige uitrol van laadnetwerk in uw regio.

PLANKAART

Stel een plankaart op met daarin de mogelijke toekomstige locaties van laadpunten in uw gemeente of regio.

DASHBOARD

Krijg een uniek inzicht in het presteren van uw laadnetwerk en individuele laadpunten.